preskoči na sadržaj

Osnovna škola Veliko Trojstvo

Login
Javni pozivi

JAVNI POZIVI ZA OGRANIZACIJU IZLETA

Prazni obrasi javnih poziva

NOVA e-mail adresa škole

ured@os-veliko-trojstvo.skole.hr

 

 

 

"Ono što vodi i vuče svijet, nije vlak nego ideje." 

 Victor Hugo

Tražilica
Obrazac za upite

 

Kalendar
« Svibanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

Twitter škole

Anketa
Koliko vremena provodiš na Facebooku?

Naslov: FAQ
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Nemaš mail adresu??

Obrazovanje

Za djecu i roditelje

 

 

Posjeti i ovo

CVRČAK

klikom na poveznicu otvara

se školski časopis CVRČAK

VAŽNO

 
Novi IBAN ili broj računa primatelja (žiro račun škole) je
 HR73 2340009 1110694602
Poziv na broj ostaje isti (šifra učenika i mjesec za koji se kuhinja plaća)

Idemo u srednju!!!

Sigurniji Internet
Mali priručnik za sigurniji Internet
Online CVRČAK

Crvčak, prosinac 2012.

 

Izdvajamo

Bontončić

Brojač posjeta
Ispis statistike od 18. 2. 2010.

Ukupno: 2300339
Ovaj mjesec: 2174
Ovaj tjedan: 253
Danas: 54

free counters

TRENUTNO ONLINE:

Online rječnik

Kliknite na papigu

i odvest će vas do online rječnika!

Portal za škole
Kalendar
15.05.2019. 08:36
15. svibnja - Međunarodni dan obitelji
Međunarodni dan obitelji - 15. svibnja proglasili su Ujedinjeni narodi svojom rezolucijom 1993. godine. Prvi put se taj dan obilježio 15. svibnja 1994. godine pod sloganom “Da obiteljski dan ne čine stvari nego srdačni odnosi roditelja i djece”.

09.05.2019. 10:06
9. svibnja - Dan Europe
Dana 9. svibnja u svim sadašnjim i budućim članicama Europske unije, obilježava se Dan Europe koji simbolizira zajedništvo i snagu europske zajednice država i ljudi. Dan Europe obilježava se od 1985. godine kada se na Milanskom summitu u znak sjećanja na Schumanovu deklaraciju proglasili 9. svibnja Danom Europe.

29.04.2019. 09:30
29. travnja - Svjetski dan plesa
UNESCO-ov Međunarodni odbor za ples Međunarodnog kazališnog instituta za ples ITI pokrenuo je inicijativu da se 29. travnja proglasi Svjetskim danom plesa. Kao datum odabran je dan rođenja začetnika modernog baleta i jednoga od najvećih plesnih reformatora Jeana Georgesa Noverrea.

Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 403

Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 404
Rezultati javnog poziva PO Šandrovac
Sanja Vranješević / datum: 6. 11. 2017. 12:40

U priloženim dokumentima, pod opširnije nalazi se odluka o odabiru najpovoljnije ponude i zapisnik o otvaranju pristiglih ponuda.


[OPŠIRNIJE]Poziv za javnu nabavu
Sanja Vranješević / datum: 24. 10. 2017. 12:09

Osnovna škola Veliko Trojstvo, Veliko Trojstvo

Braće Radića 49.

43226 Veliko Trojstvo

KLASA: 406-01/17-01/01

URBROJ: 2103-43-01/17-01

Veliko Trojstvo, 24.10.2017.god.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

u postupku jednostavne nabave izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta

PO Šandrovac

SADRŽAJ:

 1. PREDMET NABAVE
  1. Opis predmeta nabave
  2. Količina predmeta nabave
  3. Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)
  4. Podaci o naručitelju
  5. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima
 2. UVJETI NABAVE
  1. Način izvršenja
  2. Rok izvođenja radova/pružanja usluge/isporuke robe
  3. Rok trajanja ugovora
  4. Mjesto izvođenja radova/isporuke robe/pružanja usluge
  5. Rok valjanosti ponude
  6. Odredbe o cijeni ponude
  7. Prijenos porezne obveze    
  8. Rok način i uvjeti plaćanja
  9. Kriterij za odabir ponude
  10. Dokazi sposobnosti
 3. ODREDBE O PONUDI
  1. Sadržaj ponude - sastavni dijelovi ponude
  2. Način izrade i dostave ponude
  3. Jezik i pismo ponude
  4. Rok za dostavu ponude
  5. Rok i mjesto otvaranja ponude
  6. Odredbe o odabiru ponude ili poništenju postupkanabave
 4. OBAVIJEST O REZULTATIMA POSTUPKA
 5. PRILOZI POZIVU ZA DOSTAVU PONUDA

Prilog I. - obrazac Ponudbenog lista

Prilog II. - obrazac Projektni zadatak i Troškovnik

Prilog III. - Ugovor o javnim uslugama

Naručitelj Osnovna škola Veliko Trojstvo, Veliko Trojstvo pokrenuo je postupak jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta PO Šandrovac koju sukladno člancima 12. i 15. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/16) naručitelj za godišnju procijenjenu vrijednost iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove ne provodi postupak javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi već postupa sukladno Pravilniku o jednostavnoj nabavi robe/radova/usluga (KLASA: 003-06/01-17, URBROJ: 2103-43-01/17-10-2).

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte sa područja Europske unije na dostavu ponude sukladno sljedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude:

I. PREDMET NABAVE

1.1. Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu objekta PO Šandrovac,  gbp582,40m².

Opis predmeta nabave: svesukladno projektnom zadatku koji čini sastavni dio ovogpoziva

1.2. Količina predmeta nabave: sve sukladno projektnom zadatku koji čini sastavni dio ovog poziva

1.3. Procijenjena vrijednost (bez PDV-a):max. 20.384,00 kn.

1.4. Podaci o naručitelju:

Naziv: Osnovna škola Veliko Trojstvo, Veliko Trojstvo

Sjedište i adresa: Braće Radića 49., Veliko Trojstvo, 43226 Veliko Trojstvo,

OIB: 01290694683

Internetska adresa: http://www.os-veliko-trojstvo.skole.hr/

Odgovorna osoba naručitelja: Sanja Vranješević, ravnateljica

1.5. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima:

Osoba za kontakt: Sanja Vranješević, ravnateljica

Telefon: 091/2123100

Adresa elektroničke pošte: ured@os-veliko-trojstvo.skole.hr

II. UVJETI NABAVE:

2.1. Način izvršenja: Ugovor o javnim uslugama

2.2. Rok pružanja usluge: 30 kalendarskih dana

2.3. Rok trajanja ugovora: 30 kalendarskih dana

2.4. Mjesto izvođenja radova/pružanja usluge/isporuke robe:  Bjelovarska 2., 43227 Šandrovac

2.5. Rok valjanosti ponude: minimalno 60 dana od dana otvaranja ponude

2.6. Odredbe o cijeni ponude:

Gospodarski subjekt je kod izrade ponude obvezan pridržavati se sljedećeg:

 • cijenu ponude iskazati na ponudbenom listu i troškovniku (i to: bez PDV-a, iznos PDV -a i ukupnu cijenu s PDV-om),
 • cijenu ponude iskazati u kunama i napisati brojkom,
 • jedinična kao i ukupna cijena bez PDV-a mora sadržavati sve troškove i popuste,
 • nuditi jedinične cijene za svaku pojedinu stavku ponudbenog troškovnika koja mora sadržavati sve troškove i popuste,
 • ispuniti troškovnik u cijelosti.

Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada se na Ponudbenom listu i troškovniku na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Cijena je fiksna i nepromjenjiva s bilo koje osnove za cijelo vrijeme trajanja Ugovora o javnim uslugama koji se sklapa u ovom postupku jednostavne nabave. Isključuje se klizna skala i sve promjene cijena.

Vodeće je načelo da je za ponuđenu cijenu obvezna potpuna transparentnost i da nema skrivenih troškova u ponudi.

Sve troškove koji se pojave izvan deklariranih cijena ponuditelj snosi sam.

2.7. Prijenos porezne obveze: Prijenos porezne obveze u graditeljstvu propisan je člankom 75. stavcima 2. i 3. Zakona o PDV-u.

2.8. Rok način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će sva plaćanja izvršiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja valjanog računa koji sadrži sve zakonom propisane elemente (obvezni elementi računa za obveznike PDV-a propisani su člankom 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost — NN  73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16). Račun se dostavlja na adresu naručitelja Osnovna škola Veliko Trojstvo, Veliko Trojstvo, Braće Radića 49., 43226 Veliko Trojstvo.

2.9. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

2.10. Dokazi sposobnosti:

 • Izjava gospodarskog subjekta da raspolaže sljedećim stručnjacima: ovlaštenim arhitektom, ovlaštenim inženjerom elektrotehnike, ovlaštenim inženjerom strojarstva
 • Popis ugovora o izvršenim ugovorima o izradi projektne dokumentacije u godini u kojoj je započeo postupak jednostavne nabave (2017. god.) i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži vrijednost usluge, datum, mjesto izvođenja usluge i naziv druge ugovorne strane.
 • Izvod iz sudskog registra
 • Potvrda Porezne uprave o stanju duga
 • Dokaz da je podnositelj obišao lokaciju (ovjerena potvrda naručitelja o izvršenom pregledu)

III. ODREDBE O PONUDI

3.1. Sadržaj ponude - sastavni dijelovi ponude

Ponuda mora sadržavati pravilno ispunjeni ponudbeni list, dokaze sposobnosti iz točke 2.10. ovoga Poziva, pravilno ispunjeni troškovnik projektnog zadatka koji čine priloge ovom pozivu.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom (pisano rukom ili ispisom putem printera) te mora biti uvezana jamstvenikom te izrađena (označena, numerirana i dr.). Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi te moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Sve tražene dokumente koji se dostavljaju u ponudi, ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici pri čemu se neovjerenom preslikom smatra i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.

3.2. Način izrade i dostave ponude

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici označenoj na sljedeći način:

 • adresirana na:

Osnovna škola Veliko Trojstvo, Veliko Trojstvo

Braće Radića 49.

43226 Veliko Trojstvo

 • s naznakom:

"NE OTVARAJ - PONUDA ZA POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA

OBJEKT ZGRADE PO ŠANDROVAC"

 • na poleđini:

NAZIV I ADRESA PONUDITELJA

U roku za dostavu ponude, ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. U slučaju da do isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj istu izmijeni i/ili dopuni, izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može u roku za dostavu ponuda pisanom izjavom i odustati od svoje ponude u kojem slučaju može istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude.

3.3. Jezik i pismo ponude:

Ponuda se piše na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

3.4. Rok za dostavu ponude: do 03.11.2017. godine do 11.00 sati.

3.5. Rok i mjesto otvaranja ponude: Otvaranje ponuda dana 6.11. 2017.u 11.00 sati, u prostorijama Naručitelja. Otvaranje ponuda nije javno.

3.6. Odredbe o odabiru ponude ili poništenju postupka nabave

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

IV. OBAVIJEST O REZULTATIMA NABAVE

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovoga Poziva za dostavu ponuda i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva, odnosno u drugim opravdanim slučajevima (npr. profesionalni propust) prema odluci Naručitelja.

Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili odluku o poništenju  nabave) dostaviti svim ponuditeljima.

OSTALO: za sva pojašnjenja vezano za predmet nabave iz ovoga Poziva možete se obratiti osobi za kontakt navedenoj u točki 1.5. ovog Poziva.

V. PRILOZI POZIVU ZA DOSTAVU PONUDA

Prilog l. - Obrazac Ponudbenog lista

Prilog II . - Projektni zadatak i troškovnik

Prilog III. -Prijedlog Ugovora

Kompletan tekst javnog poziva nalazi se u priloženim dokumentima OVDJE!


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju